Quay lại

Sảnh Bài - Chính sách quyền riêng tư

10-12-2022 14:28:29

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ


Sảnh Bài tôn trọng quyền riêng tư của mỗi cá nhân, vì thế chúng tôi luôn cố gắng bảo vệ toàn bộ thông tin của mọi người. Chính sách về quyền riêng tư sẽ thể hiện quá trình chúng tôi thu thập, chuyển đổi, xử lý và sử dụng
Bằng việc cung cấp thông tin cá nhân, bạn đã đồng ý và chấp nhận việc trao đổi, xử lý, sử dụng và công bố thông tin được đề cập tại Chính sách này.
Bạn có thể thấy thông tin về chính sách quyền riêng tư tại mục đăng nhập, đăng ký và trên trang chủ của Sảnh Bài.

Dưới đây là chính sách quyền riêng tư cụ thể được trích dẫn lại từ Điều 3 của Bản thoả thuận sử dụng dịch vụ:
1.  Theo quy định của pháp luật Việt Nam và nhằm tối ưu hóa Dịch Vụ được cung cấp cho bạn, Sảnh Bài sẽ thực hiện thu thập và lưu trữ toàn bộ Thông Tin Cá Nhân của bạn; Các thông tin, hành động của bạn trong quá trình sử dụng Sảnh Bài và/hoặc các Dich Vụ (ví dụ như: thời gian đăng nhập, đăng xuất, địa chỉ IP, vị trí đăng nhập); Các thông tin liên quan đến thanh toán; Các thông tin, nội dung mà bạn gửi, nhận, chia sẻ trong quá trình sử dụng Sảnh Bài và/hoặc Dịch Vụ (ví dụ: log chat, thông tin nhật ký được bạn đăng tải); Thông tin về thiết bị mà bạn dùng để sử dụng dịch vụ của Sảnh Bài; và các thông tin cần thiết khác, tùy từng thời điểm và tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam và/hoặc Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
2.  Theo quy định của pháp luật Việt Nam, toàn bộ Thông Tin Cá Nhân và Dữ Liệu của Bạn sẽ được lưu trữ tối thiểu hai (2) năm kể từ thời điểm Bạn cung cấp thông tin và/hoặc tạo ra dữ liệu. Thời gian lưu trữ thực tế Thông Tin Cá Nhân và Dữ Liệu của bạn có thể sẽ lâu hơn, tùy thuộc vào khả năng và mức độ đáp ứng về cơ sở hạ tầng của Sảnh Bài. Bạn có quyền yêu cầu xóa toàn bộ Thông Tin Cá Nhân và Dữ Liệu của Bạn theo đúng quy định tại Chính sách bảo mật thông tin của Sảnh Bài.
3.  Bạn theo đây đồng ý và chấp thuận không hủy ngang rằng, Sảnh Bài có quyền sử dụng các thông tin nêu trên để gửi đến bạn các tin nhắn, thư điện tử (email), gọi điện thoại và/hoặc liên hệ với bạn theo bất kỳ cách thức nào mà Sảnh Bài lựa chọn sử dụng nhằm hỗ trợ, cung ứng các Dịch Vụ tốt nhất cho bạn (ví dụ: tin nhắn xác thực tài khoản, hỗ trợ lấy lại mật khẩu …); Duy trì và cải thiện Dịch Vụ; Phát triển các dịch vụ mới, Gửi đến bạn các thông tin, nội dung nhằm mục đích quảng cáo, quảng bá các dịch vụ của Sảnh Bài; Phân tích, đo lường hiệu quả các Dịch Vụ mà Bạn sử dụng; Liên hệ trực tiếp với bạn để nhằm mục đích chăm sóc khách hàng, xác thực thông tin và các mục đích khác.
4.  Các thông tin, Dữ Liệu của bạn được Sảnh Bài thu thập và lưu trữ sẽ chỉ được sử dụng trong phạm vi các Sản Phẩm, Dịch Vụ của Sảnh Bài. Sảnh Bài sẽ không chia sẻ bất kỳ Thông Tin Cá Nhân nào của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, ngoại trừ các trường hợp được sự đồng ý của bạn (ví dụ: bạn sử dụng Tài Khoản Sảnh Bài để đăng nhập, sử dụng các dịch vụ ngoài Sảnh Bài và bạn đồng ý cung cấp Thông Tin Cá Nhân của bạn cho đơn vị cung cấp sản phẩm, dịch vụ đó); Theo yêu cầu của các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc Sảnh Bài chủ động cung cấp cho Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp việc sử dụng Tài Khoản Sảnh Bài có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
5.  Sảnh Bài sẽ thực hiện các biện pháp kỹ thuật cần thiết để bảo mật thông tin của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mã hóa thông tin theo tiêu chuẩn phù hợp; thiết lập các hệ thống tường lửa để ngăn chặn việc xâm nhập trái phép; sử dụng dịch vụ máy chủ, chỗ đặt máy chủ tại các đơn vị, doanh nghiệp có tiêu chuẩn bảo mật cao.

VIDEO

FANPAGE