Quay lại

Sảnh Bài - An toàn dữ liệu người dùng

20-10-2023 20:45:03

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ
AN TOÀN DỮ LIỆU


Để giúp người dùng hiểu rõ hơn về các phương pháp liên quan đến quyền riêng tư, tính bảo mật và cách thức xử lý dữ liệu khi tham gia Sảnh Bài.

Sảnh Bài cung cấp hướng dẫn liên quan đến việc yêu cầu ngừng, xoá tài khoản:

Khi tham gia cộng đồng Sảnh Bài, người dùng cần có tài khoản riêng để truy cập. Các thông tin xác thực người dùng Sảnh Bài thu thập bao gồm:
  1. Tên truy cập: Tên Email cá nhân của người dùng.
  2. Mật khẩu: Mật khẩu được tạo mới để truy cập vào Sảnh Bài (lưu ý đây không phải là mật khẩu của Email người dùng).
  3. Tên nick hiển thị trong dịch vụ: Do người dùng đặt (không trùng lặp với các nick đã tồn tại trong Sảnh Bài)
Các dữ liệu trên sẽ được Sảnh Bài lưu giữ, bảo mật trong hệ thống và không cung cấp cho bất kỳ bên thứ 3 nào.

Vì một lý do nào đó, người dùng có nhu cầu ngừng sử dụng dịch vụ Sảnh Bài, người dùng có thể thực hiện các bước sau để gửi yêu cầu:
  1. Sử dụng chính Email cá nhân đã dùng đăng ký Tài Khoản (Tên Email truy cập tại Sảnh Bài)
  2. Gửi yêu cầu ngừng sử dụng tài khoản tới hòm thư hotro@sanhbai.com
  3. Sảnh Bài sẽ tiến hành xác thực tài khoản và thực hiện yêu cầu.

Tài khoản và dữ liệu của người dùng sau khi đã ngừng sẽ không thể truy cập được nữa.
Rất mong các bạn cân nhắc trước khi tiến hành các bước yêu cầu trên.

Trân trọng cảm ơn các bạn đã sử dụng dịch vụ,
Sảnh Bài

VIDEO

FANPAGE