Gói Gold

29-01-2021 23:46:27

 

CỬA HÀNG GOLD


Kính chào các bạn,

Sảnh Bài xin được cảm ơn sự ủng hộ và đồng hành của các bạn trong suốt thời gian qua.
Do có sự thay đổi liên quan đến thẻ nạp, Sảnh Bài sẽ tiến hành tung ra các gói Gold mới phù hơp trong cửa hàng kể từ ngày 01/02/2021. Cụ thể như sau: 


1. Gói Gold mua bằng Chip:

LOẠI GÓI SỐ LƯỢNG GOLD NHẬN
Tên gói Giá Chip
Gói Cũ Gói Mới (từ 01/2/2021)
Gói     5K 5.000 C 5.000.000 G 5.000.000 G
Gói   10K 10.000 C 11.000.000 G 10.500.000 G
Gói   20K 20.000 C 25.000.000 G 22.000.000 G
Gói   50K 50.000 C 70.000.000 G 62.500.000 G
Gói 100K 100.000 C 160.000.000 G 150.000.000 G
Gói 200K 200.000 C 360.000.000 G 330.000.000 G
Gói 300K 300.000 C 600.000.000 G 540.000.000 G
Gói 500K 500.000 C 1.100.000.000 G 1.000.000.000 G
Gói 1M 1.000.000 C   2.500.000.000 G


2. Gói Gold nạp qua CHPlay:

LOẠI GÓI SỐ LƯỢNG GOLD NHẬN
Tên gói Giá CHPlay
Gói Cũ Gói Mới (từ 01/2/2021)
Gói $1 $1 20.000.000 G 25.300.000 G
Gói $3
$3 60.000.000 G 89.700.000 G
Gói $5 $5 100.000.000 G 172.500.000 G
Gói $10 $10 200.000.000 G 379.500.000 G
Gói $15 $15 300.000.000 G 621.000.000 G
Gói $30 $30 600.000.000 G 1.449.000.000 G
Gói $50 $50 1.000.000.000 G 2.875.000.000 G
Gói $100 $100 2.000.000.000 G 5.980.000.000 G


Các bài viết liên quan khác:
+ Chính sách nạp thẻ (cập nhật 01/02/2021)
+ Hướng dẫn nạp thẻ

Trân trọng,
Sảnh Bài

VIDEO

FANPAGE